Corona update

On 11 maart 2020

Komende zondag is het dan eindelijk zover, de 18e VW-Speed Midwintermeeting @ Airbase Twenthe!

Gezien de vele berichten omtrent het coronavirus krijgen wij veel reacties over komende zondag. Wij als organisatie houden nauw contact met de diverse instanties en zien vooralsnog geen reden om het niet door te laten gaan.

Wij adviseren wel om de volgende maatregelen in acht te nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

– Was je handen regelmatig
– Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
– Gebruik papieren zakdoekjes
– Geen handen schudden

Ga hier respectvol mee om en maak er een mooie dag van!

English:

This Sunday it’s finally time, the 18th VW Speed Midwinter meeting @ Airbase Twenthe!

Given the many messages about the coronavirus, we receive many responses about coming Sunday. We as an organization keep close contact with the various authorities and for the time being see no reason to cancel.

We do advise you to take the following measures to prevent the spread of the corona virus:

– Wash your hands regularly
– Cough and sneeze in the inside of your elbow
– Use paper tissues
– Don’t shake hands

Treat this with respect and make it a beautiful day!

Deutsch:

Nächsten Sonntag ist es endlich soweit, das 18. VW-Speed Midwinter Meeting @ Airbase Twenthe!

Wegen der vielen Nachrichten über das Coronavirus erhalten wir viele Fragen über den kommenden Sonntag. Wir als Organisation halten engen Kontakt zu den verschiedenen Behörden und sehen vorerst keinen Grund, diese abzubrechen.

Wir empfehlen Ihnen, die folgenden Maßnahmen zu ergreifen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern:

– Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig
– Husten und Niesen in die Innenseite des Ellbogens
– Verwenden Sie Papiertaschentücher
– Hände nicht schütteln

Behandle dies mit Respekt und mache es zu einem schönen Tag!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *